Savannah
Karson

Height
Bust
Waist
Hips
Dress
Shoe
Hair
Eyes

5'4
32
26
34
2
7
Blonde
Blue